Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73684
Title: Chính sách phát triển bền vững làng nghề ở Việt Nam
Authors: Chu Tiến Quang, Đinh Xuân Nghiêm
Keywords: Làng nghề
Việt Nam
Abstract: Bài viết khái quát tình hình, nhu cầu và kiến nghị giải pháp tăng cường phát triển bền vững làng nghề ở Việt Nam.
Issue Date: 2011-05
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Kinh tế số 40-2011, https://vjol.info.vn/index.php/QLK/issue/view/1110
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý kinh tế - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCQLKT40.11_Chinh sach phat trien ben vung lang nghe o Viet Nam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 438,5 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.