Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73780
Title: Hiểu biết mong đợi của người dân nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ hành chính công
Authors: Vũ Quỳnh, Vũ Trí Dũng
Keywords: Dịch vụ hành chính công
Hành chính công
Abstract: Bài viết nhấm mạnh tầm quan trọng của nghiên cứu nhu cầu và trải nghiệm của người dân đối với việc sử dụng dịch vụ hành chính công. Từ đó, đưa ra một số gợi ý về nghiên cứu và hiểu biết mong đợi của người dân nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ hành chính công.
Issue Date: 2015-05
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Kinh tế số 67-2015, https://vjol.info.vn/index.php/QLK/issue/view/3018
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý kinh tế - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.