Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/73786
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorThường trực HĐND xã Quỳnh Ngọc, H.Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
dc.date.issued2016-02-02
dc.identifier.otherVV00043010
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11742/73786-
dc.description.abstractBài viết đề cập đến kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân xã trước khỉ thành lập Ban và Ban Công tác HĐND xã. Đưa ra một số bài học kinh nghiệm như cần tăng cường hơn nữa sự quan tâm lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của HĐND xã;...
dc.format.extentTr. 209-214; PDF/A
dc.language.isovi
dc.rightsBan Công tác đại biểu, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
dc.subjectTổ chức và hoạt động của Quốc hội
dc.subjectHội đồng nhân dân
dc.subjectUỷ ban nhân dân
dc.subjectBan Hội đồng nhân dân cấp cấp xã
dc.subjectThái Bình
dc.subject328.597 K600y
dc.titleKết quả hoạt động của Ban Công tác HĐND xã; những thuận lợi, khó khăn và bài học kinh nghiệm
dc.typeTham luận
dc.provenanceKỷ yếu hội nghị toàn quốc về hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2011 - 2016; Bản sao lưu trữ_Thư viện Quốc hội
dc.coverageThư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hộiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.