Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73798
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorTăng Văn Khiên, Đặng Văn Lương-
dc.date.issued2015-09-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73798-
dc.description.abstractBài viết xác định vai trò đóng góp của các nhân tố năng suất lao động và lao động đến tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam thời kỳ 2006 - 2013 và bình quân năm các thời kỳ: 2006 - 2010; 2011 - 2013 và 2016 - 2013.-
dc.format.extent7 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí Quản lý kinh tế - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tưvi
dc.subjectLao độngvi
dc.subjectNăng suất lao độngvi
dc.subjectTăng năng suất lao độngvi
dc.subjectChất lượng tăng trưởngvi
dc.titlePhân tích biến động năng suất lao động và ảnh hưởng của năng suất lao động đến tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam thời kỳ 2006 – 2013vi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí Quản lý Kinh tế số 70-2015, https://vjol.info.vn/index.php/QLK/issue/view/3023-
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.