Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73836
Title: Vấn đề biển Đông: Quan điểm của Nga
Authors: Đỗ Minh Cao
Keywords: Biển Đông
Nga
Abstract: Bài viết thể hiện hai vấn đề là lợi ích của Nga tại Biển Đông và quan điểm của nước này về vấn đề an ninh trên Biển Đông
Issue Date: 2012
Type: Bài trích
Extent: 8 tr, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 03 năm 2012
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCNCCADT03.2012_Vấn đề biển Đông quan điểm của Nga.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 341,72 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.