Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/73836
Title: Sản xuất nông, lâm nghiệp với việc sử dụng bền vững tài nguyên thiên của dân tộc Thái ở tỉnh Sơn La
Authors: Đặng Thị Nhuần
Issue Date: 2020-05-14
Type: Luận án, luận văn
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Đại học Sư phạm Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
 • THONG_TIN_TOM_TAT_VE_NHUNG_KET_LUAN_MOI.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\35180\LUAN_AN_NSC_DANG_THI_NHUAN
  • Size : 186,7 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TOAN_VAN_LUAN_AN.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\35180\LUAN_AN_NSC_DANG_THI_NHUAN
  • Size : 7,25 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TOM_TAT_LUAN_AN_TIENG_ANH.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\35180\LUAN_AN_NSC_DANG_THI_NHUAN
  • Size : 373,03 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TOM_TAT_LUAN_AN_TIENG_VIET.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\35180\LUAN_AN_NSC_DANG_THI_NHUAN
  • Size : 512,42 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.