Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/74270
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng
dc.date.issued1974
dc.identifier.otherVV00000752
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11742/74270-
dc.description.abstractCuốn sách tổng hợp các nội quy về chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng căn cứ vào các điều luật và kinh nghiệm của các khóa Hội đồng nhân dân trước.
dc.format.extent30 tr.; PDF/A
dc.language.isovi
dc.sourceBản sao lưu trữ_Thư viện Quốc hội-
dc.subjectNội quy hoạt động
dc.subjectHội đồng nhân dân
dc.subjectHải Phòng
dc.subjectGiám sát
dc.subjectTổ chức và hoạt động của Quốc hội
dc.subject342.05
dc.titleNội quy hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng
dc.typeSách
dc.provenanceBản sao lưu trữ_Thư viện Quốc hội
dc.coverageThư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.