Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/74515
Title: Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính gây độc tế bào của loài Sóc chụm (Glochidion glomerulatum) và loài Sóc lông (Glochidion hirsutum) ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Văn Thắng
Issue Date: 2018-10-09
Type: Luận án, luận văn
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Học viện KHCN - Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
 • Toan_van_luan_an.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\32062
  • Size : 11,35 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom_tat_LA_tieng_Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\32062
  • Size : 1,21 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom_tat_LA_tieng_viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\32062
  • Size : 1,5 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trang_thong_tin_dong_gop_moi.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\32062
  • Size : 6,11 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.