Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/74710
Title: Nghiên cứu xây dựng hệ thống kích thích tế bào thần kinh và ứng dụng trong đánh giá đáp ứng không gian của tế bào vị trí hồi Hải mã
Authors: Tạ Quốc Giáp
Issue Date: 2020-02-06
Type: Luận án, luận văn
Extent: 152 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Khoa học và Công nghệ quân sự
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
 • ThongTin_KetLuanMoi_LuanAn_NCS_TaQuocGiap.doc.doc
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\34687
  • Size : 47,5 kB

  • Format : Microsoft Word

 • Thumbnail
 • ToanVan_LuanAn_NCS_TaQuocGiap_English.pdf.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\34687
  • Size : 4,66 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TrichYeu_LuanAn_NCS_TaQuocGiap.doc.doc
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\34687
  • Size : 46 kB

  • Format : Microsoft Word • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.