Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/75013
Title: Bảo vệ quyền trẻ em theo Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Hạnh
Keywords: Bảo vệ quyền trẻ em
Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam
Abstract: Luận án đã xây dựng và hoàn thiện nội dung lý luận như: khái niệm trẻ em, quyền trẻ em và bảo vệ quyền trẻ em; làm rõ những vấn đề lý luận về bảo vệ quyền trẻ em theo luật hôn nhân và gia đình, đồng thời chỉ ra, phân tích những yếu tố ảnh hưởng tới bảo vệ quyền trẻ em trong môi trường gia đình hiện nay. Luận án đánh giá, phân tích các quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 trong việc bảo vệ quyền trẻ em. Đánh giá thực tiễn thực hiện các quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 về bảo vệ quyền trẻ em qua đó, phát hiện những vướng mắc, bất cập và hiệu quả thực thi pháp luật trong việc bảo vệ quyền trẻ em trong các quan hệ hôn nhân và gia đình.
Advisor: Ngô Thị Hường, Nguyễn Phương Lan
Issue Date: 2022
Type: Luận án
Extent: 173 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Luật Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
 • Luan an NCS Hanh 17 02 22.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,87 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat luan an TV NCS Hanh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 798,33 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt luan án TA NCS Hanh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 695,66 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Điểm mới LA TV NCS Hanh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 336,82 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Điểm mới LA TA NCS Hanh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 196,46 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.