Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/75013
Title: Nghiên cứu tổng hợp cấu trúc điều khiển véc tơ truyền động động cơ không đồng bộ với tải có khớp nối mềm.
Authors: Võ Thanh Hà
Issue Date: 2019-11-19
Type: Luận án, luận văn
Extent: 234 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Đại học Bách khoa Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1.LUANANTS_11.11.2019_(V7.2)(FULL).pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\34340
  • Size : 6,69 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2.TOM_TAT_NOI_DUNG_LUAN_AN.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\34340
  • Size : 1,69 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3.THONG_TIN_DUA_LEN_MANG_TA&TV.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\34340
  • Size : 478,16 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.