Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/75016
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBùi Đức Thọ, Phạm Thị Thu Hà-
dc.creatorNguyễn Quang Huy-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.other207-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/75016-
dc.description.abstractTrên cơ sở nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quản lý Nhà nước (QLNN), QLNN về An toàn thực phẩm (ATTP), QLNN về thủy sản, luận án xác định 7 nhóm nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kiểm soát của Nhà nước về ATTP thủy sản: 1) Môi trường chính trị và hành chính nhà nước; 2) Môi trường kinh tế; 3) Môi trường Văn hóa xã hội; 4) Môi trường KHCN; 5) Các Hiệp hội và tổ chức trung gian; 6) DN SX thủy sản; và 7) Yêu cầu của thị trường thủy sản trong và ngoài nước. Luận án dựa trên cơ sở lý thuyết là 5 bộ phận cấu thành hệ thống kiểm soát quốc gia về thực phẩm của FAO, từ đó luận án xây dựng 5 bộ phận cấu thành hệ thống kiểm soát của Nhà nước về ATTP thủy sản, bao gồm: 1) Luật, quy chuẩn kỹ thuật và các quy định; 2) Tổ chức bộ máy kiểm soát của Nhà nước; 3) Hoạt động thanh tra; 4) CSVC kiểm nghiệm và tài chính; 5) Thông tin, truyền thông và Đào tạo.-
dc.format.extent207 trang; pdf.-
dc.languagevivi
dc.rightsĐại học Kinh tế Quốc dânvi
dc.subjectAn toàn thực phẩmvi
dc.subjectThủy sảnvi
dc.subjectKiểm soát của Nhà nướcvi
dc.subjectViệt Namvi
dc.titleKiểm soát của Nhà nước về an toàn thực phẩm thủy sản sản xuất tại Việt Namvi
dc.typeLuận ánvi
dc.source.methodTrang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo-
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA_NguyenQuangHuyQL.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,81 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_NguyenQuangHuyQL_TT.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 427,06 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_NguyenQuangHuyQL_Sum.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 326,51 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_NguyenQuangHuy_V.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 541,5 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_NguyenQuangHuy_E.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 7,93 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.