Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/75994
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorEdmund Malesky
dc.contributor.otherĐậu Anh Tuấn
dc.contributor.otherPhạm Ngọc Thạch
dc.contributor.otherNguyễn Ngọc Lan
dc.contributor.otherLê Thanh Hà
dc.contributor.otherNguyễn Thị Thu Hằng
dc.contributor.otherNguyễn Lê Hà
dc.contributor.otherNguyễn Hồng Vương
dc.contributor.otherCơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam
dc.date.issued2017
dc.identifier.otherVV00044031
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11742/75994-
dc.description.abstractCuốn sách trình bày báo cáo kết quả điều tra về: doanh nghiệp dân doanh và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2016; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cảm nhận của doanh nghiệp về các vấn đề môi trường.
dc.format.extent128 tr; PDF/A
dc.language.isovi
dc.publisherPhòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
dc.subjectPCI 2016
dc.subjectNăng lực cạnh tranh cấp tỉnh
dc.subjectViệt Nam
dc.subjectDoanh nghiệp địa phương
dc.subjectMôi trường
dc.subjectKinh tế
dc.subject338.709597 PC300h
dc.titlePCI 2016 - Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Việt Nam năm 2016
dc.typeSách
dc.provenanceBản sao lưu trữ_ Thư viện Quốc hội
dc.coverageThư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.