Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/76080
Title: Vị thế, vai trò của ASEAN ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương: cơ hội trong thách thức
Authors: Ngô Chí Nguyện
Keywords: Khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương
ASEAN
Ấn Độ
Thái Bình Dương
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu những biến động địa - chính trị ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, bài viết làm rõ những khó khăn, thách thức vị trí, vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc hợp tác khu vực; đồng thời phân tích cơ hội, điều thuận lợi để ASEAN tiếp tục duy trì vai trò trung tâm trong cấu trúc hợp tác khu vực trong những năm tới.
Issue Date: 2022-05
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị số 531 tháng 5 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • LLCT5.22.Vi the_vai tro_ASEAN_An Do_TBD_thach thuc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 14,85 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.