Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/76082
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần Thị Vân Hoa
dc.contributor.otherTrần Thị Vân Hoa
dc.contributor.otherNgô Thắng Lợ
dc.contributor.otherNguyễn Kế Tuấn
dc.contributor.otherHoàng Văn Hoa
dc.contributor.otherNguyễn Đông Phong
dc.contributor.otherBùi Tất Thắng
dc.contributor.otherLê Thị Lan Hương
dc.contributor.otherNguyễn Thị Tuệ Anh
dc.contributor.otherĐỗ Thị Đông
dc.contributor.otherTrần Thị Thanh Xuân
dc.contributor.otherNguyễn Mạnh Hùng
dc.contributor.otherLê Minh Đức
dc.contributor.otherNguyễn Thanh Phương
dc.contributor.otherĐỗ Thị Tình
dc.contributor.otherNguyễn Thị Lương
dc.contributor.otherTạ
dc.date.issued2020
dc.identifier.otherVV00048716
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11742/76082-
dc.description.abstractCuốn sách trình bày cơ sở lý luận và hệ tiêu chí nước công nghiệp của một số nước trên thế giới. Đồng thời, phân tích, đánh giá và đưa ra thực trạng xây dựng hệ tiêu chí nước công nghiệp của Việt Nam. Trên cơ sở đó, tác giả xác định hệ tiêu chí nước công nghiệp cho Việt Nam và đưa ra định hướng, giải pháp để đạt được các tiêu chí đó theo hướng hiện đại đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045.
dc.format.extent364 tr; PDF/A
dc.language.isovi
dc.publisherNhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật
dc.rightsNhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật
dc.subjectNước công nghiệp
dc.subjectHiện đại hóa
dc.subjectCông nghiệp
dc.subject338.9597 H250T
dc.titleHệ tiêu chí nước công nghiệp theo hướng hiện đại
dc.typeSách
dc.provenanceISBN: 9786045759813; Bản sao lưu trữ_ Thư viện Quốc hội
dc.coverageThư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • VV00048716_He tieu chi nuoc cong nghiep theo huong hien dai_2020.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,83 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.