Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/76106
Title: Quốc gia thăng trầm - Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế
Authors: Ruchir Sharama
Keywords: Lịch sử kinh tế - Thế kỷ 21
Dự đoán kinh tế
Khủng hoảng tài chính toàn cầu
Kinh tế
330.9 Q514g
Abstract: Cuốn sách lý giải: Làm thế nào, trong một thế giới vô thường, ta có thể dự đoán những quốc gia có nhiều cơ may sẽ tăng tiến hoặc suy vong? Đâu là những dấu hiệu quan trọng nhất cho thấy vận mệnh của một quốc gia sắp chuyển biến, và làm thế nào nhìn ra những dấu hiệu đó?, bằng cách vạch ra mười quy luật để nhận diện liệu một quốc gia đang tăng trưởng, suy thoái hay chỉ đi luẩn quẩn.
Publisher: Nhà xuất bản Thế giới
Issue Date: 2018-04-01
Type: Sách
Extent: 507 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Công ty TNHH MTV Sách Phương Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.