Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/76108
Title: Nền kinh tế tự do - Sự biến đổi của mô hình lao động trong thời đại 4.0
Authors: Marion McGovern
Keywords: Nền kinh tế tự do
Kinh tế theo nhu cầu
Biến đổi
Mô hình lao động
Thời đại 4.0
Kinh tế
338.064 N254k
Abstract: Cuốn sách cho thấy sự khác biệt giữa nền kinh tế tự do và nền kinh tế theo nhu cầu, hay điều gì khiến lao động tự do trở thành một xu hướng; Cách làm việc tốt nhất với nền tảng kỹ thuật số thông minh và các bên tư vấn trung gian truyền thống.
Publisher: Nhà xuất bản Lao động
Issue Date: 2018-07-01
Type: Sách
Extent: 416 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Lao động
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • VV00045563_Nen kinh te tu do_2018.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 25,06 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.