Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/76252
Title: Tác động của chất lượng dịch vụ website đến niềm tin và ý định mua của khách hàng trong lĩnh vực khách sạn: Nghiên cứu thực tiễn khách sạn 4-5 sao tại Khánh Hoà
Authors: Nguyễn Hữu Thái Thịnh
Keywords: Dịch vụ website
Khách hàng
Lĩnh vực khách sạn
Khánh Hòa
Khách sạn
Abstract: Luận án đã xác lập sự cần thiết phải tiếp cận chất lượng dịch vụ website khách sạn dưới góc độ các thành phần (khía cạnh cấu thành) cũng như mức độ ảnh hưởng đồng thời của chúng đến niềm tin của khách hàng và ý định mua của khách hàng trong lĩnh vực khách sạn. Luận án đã xây dựng và phát triển thang đo đo lường chất lượng dịch vụ website trong lĩnh vực khách sạn. Chất lượng dịch vụ website là một cấu trúc đa chiều gồm 34 chỉ báo với 7 yếu tố: chức năng website, đặc tính thiết kế, thời gian phản hồi, dễ sử dụng, chất lượng thông tin, tính tương tác và tính bảo mật. Do đó, luận án đã mở rộng các khía cạnh cấu thành nên chất lượng dịch vụ webiste trong ngành khách sạn, góp phần làm phong phú thêm các mô hình đo lường chất lượng dịch vụ website.
Advisor: Lê Văn Huy, Nguyễn Thị Trâm Anh
Issue Date: 2022
Type: Luận án
Extent: 297 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
 • NguyenHuuThaiThinh_ToanvanLA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 6,98 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • NguyenHuuThaiThinh_TomtatTV.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 896,78 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • NguyenHuuThaiThinh_TomtatTA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 792,14 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • NguyenHuuThaiThinh_DonggopmoiTV.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 306,41 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • NguyenHuuThaiThinh_DonggopmoiTA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 382,15 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.