Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/76277
Title: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chính quyền địa phương và ý nghĩa đối với xây dựng, hoàn thiện chính quyền địa phương hiện nay
Authors: Nguyễn Thị Tuyết Mai
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Chính quyền địa phương
Abstract: Trong phạm vi bài viết này, tác giả khái quát nội dung và ý nghĩa của tư tưởng Hồ Chí Minh về chính quyền địa phương đối với xây dựng và hoàn thiện chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay.
Issue Date: 2022-10
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 10 (458), tháng 5 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP10.22.Tu tuong HCM_chinh quyen dia phuong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,51 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.