Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/76277
Title: Lời chào mừng của Hồ Chủ tịch
Authors: Hồ Chí Minh
Keywords: Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội
Quốc hội khóa I
Kỳ họp thứ 11
Chính trị
Hiến pháp
Pháp luật
Abstract: Toàn văn lời chào mừng của Hồ Chủ tịch đến Quốc hội, là lời thân ái khen ngợi của Chủ tịch đến đồng bào nhân nhân miền Bắc, lời chào thân ái đến toàn thể đồng bào miền Nam đang đoàn kết đấu tranh anh dũng chống chế độ độc tài phát xít.
Publisher: Phủ Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Issue Date: 1959-12-18
Type: Lời chào mừng
Extent: Tr. 188; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • KY01_Loi chao mung cua Ho Chu tich 11_1959.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 247,68 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.