Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/76293
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTiểu ban nghiên cứu các dự luật về luật bầu cử đại biểu Quốc hội
dc.date.issued1959-12-31
dc.identifier.otherKY01
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11742/76293-
dc.description.abstractBài thuyết trình gồm 4 nội dung chính. Một là tính chất dân chủ và tự do trong dự luật bầu cử đại biểu Quốc hội. Hai là số đại biểu Quốc hội ở các khu công nghiệp. Ba là số đại biểu dân tộc thiểu số. Bốn là tính chất thống nhất của Quốc hội ta.
dc.format.extentTr. 249-251; PDF/A
dc.language.isovi
dc.publisherPhủ Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
dc.subjectKỷ yếu kỳ họp Quốc hội
dc.subjectQuốc hội khóa I
dc.subjectKỳ họp thứ 11
dc.subjectChính trị
dc.subjectHiến pháp
dc.subjectPháp luật
dc.subjectLuật bầu cử đại biểu Quốc hội
dc.subjectTiểu ban nghiên cứu
dc.titleThuyết trình của Tiểu ban nghiên cứu các dự luật về luật bầu cử đại biểu Quốc hội
dc.typeThuyết trình
dc.provenanceKỷ yếu Quốc hội khóa I. Kỳ họp thứ 11 (Từ ngày 18 đến ngày 31 tháng 12 năm 1959); Bản sao lưu trữ_ Thư viện Quốc hội
dc.coverageThư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.