Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/76301
Title: Tờ trình của Chính phủ về dự luật nghĩa vụ quân sự
Authors: Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Keywords: Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội
Quốc hội khóa I Kỳ họp thứ 12
Chính trị
Hiến pháp
Pháp luật
Tờ trình
Abstract: Tờ trình của Chính phủ trình bày về sự cần thiết của việc ban hành luật nghĩa vụ quân sự (kèm theo toàn văn dự luật nghĩa vụ quân sự bao gồm 8 chương và 46 điều)
Publisher: Phủ Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Issue Date: 1960-04-11
Type: Tờ trình
Extent: Tr. 431-432; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • KY01_To trinh cua Chinh phu ve du luat nghia vu quan su_1960.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 343,72 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.