Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/76310
Title: Công nghệ số và mô hình hoạt động của các ngân hàng trong tương lai
Authors: Dương Quốc Anh
Keywords: Công nghệ số
Mô hình hoạt động
Ngân hàng
Abstract: Bài viết trình bày nội dung công nghệ số và mô hình hoạt động của các ngân hàng trong tương lai
Issue Date: 6-2022
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Ngân hàng số 12, tháng 6 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Ngân hàng
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
  • NH.12.22.Cong nghe so_mo hinh hoat dong_ngan hang.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,18 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.