Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/76342
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorQuốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
dc.date.issued1961-10-27
dc.identifier.otherKY01
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11742/76342-
dc.description.abstractQuốc hội Việt Nam rất quan tâm đến tình hình nguy hiểm trước âm mưu ráo riết tăng cường đưa quân đội vào miền Nam, Việt nam; nêu rõ tình hình thực tế mà quân Mỹ đang ráo riết thực hiện; Quốc hội Việt Nam cực lực tố cáo trước dư luận thế giới và kêu gọi Quốc hội các nước trên thế giới nghiêm khắc lên án âm mưu, hành động của Mỹ, ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa củ Việt Nam.
dc.format.extentTr. 833-834; PDF/A
dc.language.isovi
dc.publisherPhủ Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
dc.subjectKỷ yếu kỳ họp Quốc hội
dc.subjectQuốc hội khóa II
dc.subjectKỳ họp thứ 3
dc.subjectChính trị
dc.subjectHiến pháp
dc.subjectPháp luật
dc.subjectLời kêu gọi
dc.titleLời kêu gọi ngày 27 tháng 10 năm 1961 của Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa gửi Quốc hội các nước trên thế giới
dc.typeLời kêu gọi
dc.provenanceKỷ yếu Quốc hội khóa II. Kỳ họp thứ 3 ( Từ ngày 23 đến 27/10/1961); Bản sao lưu trữ_ Thư viện Quốc hội
dc.coverageThư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.