Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/76351
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorQuốc hội nước Việt Nam Dân Chủ cộng hòa
dc.date.issued1962-04-26
dc.identifier.otherKY01
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11742/76351-
dc.description.abstractNghị quyết thông qua bản kế hoạch Nhà nước năm 1962 và phê chuẩn bản dự án ngân sách Nhà nước giao cho Chính phủ.
dc.format.extentTr 6; PDF/A
dc.language.isovi
dc.publisherPhủ Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
dc.subjectKỷ yếu kỳ họp Quốc hội
dc.subjectQuốc hội khóa II
dc.subjectKỳ họp thứ 4
dc.subjectChính trị
dc.subjectHiến pháp
dc.subjectPháp luật
dc.subjectNghị quyết
dc.subjectNgân sách Nhà nước
dc.titleNghị quyết ngày 26-04-1962 của Quốc hội về kế hoạch Nhà nước và ngân sách Nhà nước năm 1962
dc.typeNghị quyết
dc.provenanceKỷ yếu Quốc hội khóa II Kỳ họp thứ 4 (Từ ngày 17 đến ngày 26 tháng 4 năm 1962); Bản sao lưu trữ_ Thư viện Quốc hội
dc.coverageThư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • KY01_Ve ke hoach Nha nuoc va ngan sach Nha nuoc nam 1962_26.04.1962.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 332,86 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.