Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/76729
Title: Phát biểu ý kiến của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Authors: Võ Nguyên Giáp
Keywords: Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội
Phát biểu
Ngoại giao
Quốc hội khóa I
Kỳ họp thứ IV
Kỳ họp thứ 4
Chính trị
Kháng chiến chống Pháp
Hiệp định Giơ-ne-vơ
Abstract: Đại tướng tóm lược chủ trương, chính sách của Hồ Chủ tịch và Chính phủ ta tiếp tục tôn trọng hiệp định, thi hành đúng hiệp định và đoàn kết đấu tranh, kiên quyết đấu tranh đòi đối phương phải thi hành hiệp định, chống lại mọi âm mưu. Chúng ta tin tưởng rằng với chủ trương chính sách đúng đắn đó, dưới sự lãnh đạo của Hồ Chủ tịch, Đảng và Chính phủ, chúng ta nhất định thắng lợi. Cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ của toàn dân ta nhất định thành công.
Publisher: Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Issue Date: 1955-03
Type: Bài phát biểu
Extent: Tr. 127-128 ; PDF/A
Method: Kỷ yếu Quốc hội khóa I. Kỳ họp thứ 4 (Từ ngày 20 đến ngày 26/3/1955); Bản sao lưu trữ_Thư viện Quốc hội
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • KY03_Phat bieu y kien cua Dai tuong Vo Nguyen Giap_03.1955.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 517,7 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.