Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/76794
Title: Những chặng đường phát triển của chính sách khoa học công nghệ Việt Nam
Authors: Đặng Duy Thịnh
Keywords: Chính sách khoa học công nghệ
Việt Nam
Abstract: Bài viết làm rõ các bước phát triển của chính sách khoa học công nghệ ở nước ta
Issue Date: 2014
Type: Bài trích
Extent: 6 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Khoa học công nghệ Việt Nam số 8 năm 2014
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Khoa học công nghệ Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.