Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/76796
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNgô Xuân Lịch
dc.contributor.otherĐậu Xuân Luận
dc.contributor.otherLê Xuân Thành
dc.contributor.otherHoàng Lan Anh
dc.contributor.otherNguyễn Anh Tuấn
dc.date.issued2019
dc.identifier.otherVV00046920
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11742/76796-
dc.description.abstractCuốn sách giúp bạn đọc có thêm tư liệu nghiên, hệ thống quan điểm của Đảng về công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Cụ thể: phân tích tác động của tình hình thế giới, khu vực và trong nước đến xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dưng Quân đội nhân dân Việt Nam - củng cố nền quốc phòng toàn dân; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.
dc.format.extent519 tr; PDF/A
dc.language.isovi
dc.publisherNhà xuất bản Quân đội nhân dân
dc.rightsNhà xuất bản Quân đội nhân dân
dc.subjectQuân đội
dc.subjectQuân sự
dc.subjectQuốc phòng toàn dân
dc.subjectViệt Nam
dc.subjectTình hình thế giới
dc.subjectQuốc phòng, an ninh
dc.subject335.0330597 X126d
dc.titleXây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
dc.typeSách
dc.provenanceISBN: 978-604-51-4948-5; Bản sao lưu trữ_ Thư viện Quốc hội
dc.coverageThư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.