Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/76934
Title: Văn học và văn hóa tâm linh
Authors: Nguyễn Đăng Hiệp
Keywords: Văn học
Văn hóa tâm linh
Lịch sử
Văn hóa, thể thao, du lịch
895.92209 V115h
Abstract: Tài liệu nghiên cứu về đời sống văn học và văn hóa nhân loại trong hàng nghìn năm qua, từ đó đưa ra những kiểm chứng thực tế về mối quan hệ chặt chẽ và tính liên kết giữa văn học và văn hóa tâm linh.
Publisher: Nhà xuất bản Khoa học xã hội
Issue Date: 2018
Type: Sách
Extent: 638 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Khoa học xã hội
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • VV00045065_Van hoc va van hoa tam linh_2018.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 28,5 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.