Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/76939
Title: Tìm hiểu tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"
Authors: Đinh Văn QUế
Keywords: Chiếm đoạt tài sản
Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
Bộ luật hình sự năm 2015
Người phạm tội
Tài sản
Khoa học pháp lý
Chủ sở hữu
Quản lý tài sản
Vay mượn tài sản
Phạt tù
Lạm dụng tín nhiệm
Bỏ trốn
Abstract: Do đặc điểm của hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là người phạm tội chiếm đoạt tài sản đang do mình quản lý, nên nói chung không có trường hợp phạm tội chưa đạt, vì nếu người phạm tội chưa chiếm đoạt được tài sản thì cũng có nghĩa là chưa có hành vi phạm tội. Tuy nhiên, trong trường hợp người phạm tội dùng thủ đoạn gian dối, nhưng thủ đoạn đó không lừa được chủ sở hữu hoặc người quản lý tài sản tin nên không chiếm đoạt được tài sản đang do mình quản lý thì mới coi trường hợp phạm tội ở giai đoạn phạm tội chưa đạt (đã dùng thủ đoạn gian dối nhưng vì những lý do khách quan nên người phạm tội không thực hiện được thủ đoạn đó). Khoa học pháp lý gọi là phạm tội chưa đạt chưa hoàn thành.
Issue Date: 2021-02-07
Type: Bài trích
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam
Language: vi
Right: Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • LuatsuVN-Tim hieu toi Lam dung tin nhiem chiem doat tai san.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 256,97 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.