Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/76939
Title: Đại Việt sử ký tiền biên
Authors: Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Keywords: Lịch sử phong kiến
Lịch sử Việt Nam
Đại Việt sử ký tiền biên
Văn hóa, thể thao, du lịch
959.7 Đ103v
Abstract: Cuốn sách tóm tắt và ghi chép lại lịch sử của Việt Nam từ thời kỳ Tiền Lê đến thời kỳ Lê Sơ. Ngoài ra, tài liệu còn mô tả chi tiết về các sự kiện quan trọng trong lịch sử Đại Việt như: cuộc kháng chiến chống quân Minh, cuộc chiến tranh chống nhà Minh, sự thống nhất đất nước, các vụ việc xung đột nội bộ và các vụ việc quốc tế.
Publisher: Nhà xuất bản Hồng Đức
Issue Date: 2018
Type: Sách
Extent: 780 tr; PDF/A
Method: ISBN: 9786048948245; Bản sao lưu trữ_ Thư viện Quốc hội
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Hồng Đức
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • VV00045359_Dai Viet su ky tien bien_2018.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 41,75 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.