Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/76952
Title: Bàn về chủ nghĩa anh hùng cách mạng
Authors: Hồ Chí Minh
Keywords: Chủ nghĩa anh hùng cách mạng
Quân đội
Kháng chiến chống Mỹ
Quốc phòng, an ninh
335.4346
Abstract: Cuốn sách trích dẫn một số ý kiến về chủ nghĩa anh hùng cách mạng của Hồ Chủ Tịch, của các đồng chí: Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Thanh, Song Hào. Trong bài có trích dẫn thêm toàn văn bài "Phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, quyết chiến quyết thắng giặc Mỹ xâm lược".
Publisher: Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân
Issue Date: 1966
Type: Sách
Extent: 166 tr; PDF/A
Source: Bản sao lưu trữ_Thư viện Quốc hội
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • VV00000426_Ban ve chu nghia anh hung cach mang_1966.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,99 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.