Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/76975
Title: Văn kiện Đoàn
Authors: Ban Chấp hành Trung ương
Keywords: Nghị quyết
Đoàn thanh niên
Văn hóa
Giáo dục
Lao động
Lực lượng vũ trang
Chính trị
324.3597
Abstract: Tài liệu gồm những nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Ban Bí thư Trung ương Đoàn từ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III đến nay ( từ năm 1961 đến năm 1968).
Publisher: Nhà xuất bản Thanh niên
Issue Date: 1968
Type: Sách
Extent: 516tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • VV00000510_Van kien Doan_1968.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 20,52 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.