Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/77018
Title: Hà Nội trong mắt một người Sài Gòn
Authors: Nguyễn Hữu Thái
Keywords: Lịch sử
Hà Nội
Thủ đô
Sài Gòn
Hội nhập văn hóa
Văn hoá, thể thao, du lịch
959.731 H100n
Abstract: Cuốn sách chủ yếu là một cuộc hành trình phát hiện và tìm hiểu lại vùng đất, con người Hà Nội bước vào thời đại mới, mong được khách quan và thấu tình đạt lý, không tô hổng hoặc bôi đen vể các mặt lịch sử, văn hóa - xã hội. Các vấn đề Thủ đô phải đối mặt trong một đất nước thống nhất sau chiến tranh và đang hội nhập tích cực vào thế giới đa dạng ngày nay.
Publisher: Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
Issue Date: 2020
Type: Sách
Extent: 216 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • VV00048528_HN trong mat mot nguoi Sai Gon_2020.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 37,93 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.