Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/77020
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHà Ngọc Anh
dc.contributor.otherPhạm Chí Thành
dc.contributor.otherĐỗ Quang Dũng
dc.contributor.otherPhạm Thị Kim Huế
dc.contributor.otherHoàng Thị Thu Hường
dc.contributor.otherĐặng Thu Chỉnh
dc.contributor.otherNguyễn Thị Hằng
dc.contributor.otherOanh
dc.contributor.otherLâm
dc.contributor.otherKhuy
dc.contributor.otherTrường
dc.date.issued2020
dc.identifier.otherVV00048802
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11742/77020-
dc.description.abstractCuốn sách gồm 3 chương: nghiên cứu cơ sở lý luận của quản lý Nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo ở Việt Nam; Phân tích thực tiễn quản lý Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở Việt Nam; Trình bày các quan điểm, phương hướng và đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở Việt Nam trong thời gian tới.
dc.format.extent256 tr; PDF/A
dc.language.isovi
dc.publisherNhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật
dc.rightsNhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật
dc.subjectQuản lý Nhà nước
dc.subjectTôn giáo
dc.subjectViệt Nam
dc.subjectChính trị
dc.subject353.7 Qu105l
dc.titleQuản lý Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở Việt Nam hiện nay
dc.typeSách
dc.provenanceISBN: 9786045760604; Bản sao lưu trữ_ Thư viện Quốc hội
dc.coverageThư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.