Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/77035
Title: Đại Nam thực lục. Tập XXXIII: Chính biên đệ tứ kỷ VII (1874-1876)
Authors: Sử quan triều Nguyễn
Keywords: Lịch sử phong kiến Việt Nam
Lịch sử triều Nguyễn
Đại Nam thực lục
Quốc phòng, an ninh
959.7029
Abstract: Đại Nam thực lục tập 33 ghi chép các sự kiện lịch sử quan trọng của Việt Nam trong năm 1874. Trong năm này, quân Pháp đã mở rộng quyền kiểm soát ở Nam Kỳ, buộc triều Nguyễn phải có những biện pháp đối phó. Triều Nguyễn đã nỗ lực xây dựng thành Hà Nội và thành Điện Biên Phủ, đồng thời ban hành một số đạo dụ về việc cải cách hành chính và quân sự.
Publisher: Nhà xuất bản Khoa học xã hội
Issue Date: 1975
Type: Sách
Extent: 368 tr.; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Khoa học xã hội
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • VV00000787_Dai Nam thuc luc tap XXXIII_1975.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 17,32 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.