Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/77051
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn Đăng Điệp
dc.contributor.otherĐặng Thị Thái Hà
dc.contributor.otherTrịnh Đặng Nguyên Hương
dc.contributor.otherĐỗ Hải Ninh
dc.contributor.otherNguyễn Thanh Tâm
dc.contributor.otherLê Hương Thủy
dc.contributor.otherPhạm Minh Phúc
dc.contributor.otherLê Hữu Thành
dc.contributor.otherHà Thị Thanh Huyền
dc.contributor.otherNguyễn Hưng
dc.contributor.otherQuang Huy
dc.date.issued2021
dc.identifier.otherVV00049382
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11742/77051-
dc.description.abstractCuốn sách tìm hiểu bối cảnh nảy sinh văn học đại chúng và sự phát triển của văn học đại chúng trong kỷ nguyên toàn cầu hóa và không gian văn hóa đương đại. Làm rõ nội dung nội hàm khái niệm văn học đại chúng, các thể loại văn học đại chúng và sự tương tác qua lại ở đời sống xã hội và con người, từ đó lý giải sự tồn tại và hướng đi của dòng văn học đại chúng ở Việt Nam. Bên cạnh đó cuốn sách đề xuất những giải pháp quản lý, định hướng sự phát triển văn học đại chúng trong tổng thể văn học Việt Nam đương đại.
dc.format.extent424 tr; PDF/A
dc.language.isovi
dc.publisherNhà xuất bản Khoa học xã hội
dc.rightsViện Văn học; Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam
dc.subjectNghiên cứu văn học
dc.subjectVăn học đại chúng
dc.subjectViệt Nam
dc.subjectVăn hóa Việt Nam
dc.subjectVăn hóa, thể thao, du lịch
dc.subject895.92209 V115h
dc.titleVăn học đại chúng trong bối cảnh văn hóa Việt Nam đương đại
dc.typeSách
dc.coverageThư viện Quốc hội
dc.source.methodISBN: 9786043082999; Bản sao lưu trữ_ Thư viện Quốc hội-
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.