Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/77055
Title: Xây dựng lối sống văn hóa: Truyền thống và hiện đại trong gia đình ở nông thôn và đô thị
Authors: Đỗ Huy
Keywords: Gia đình
Nông thôn
Đô thị
Việt Nam
Lối sống văn hóa
Văn hóa, thể thao, du lịch
306.85209597 X126d
Abstract: Cuốn sách gồm 6 chương chính: Bản chất của một môi trường văn hoá từ góc nhìn giá trị học; Môi trường văn hoá ở nông thôn truyền thống và hiện đại; Môi trường văn hoá đô thị ở nước ta hiện nay từ góc nhìn giá trị học; Môi trường văn hoá gia đình trong môi trường văn hoá chung của xã hội; Xây dựng lối sống dân tộc hiện đại trong môi trường văn hoá chung của chủ nghĩa xã hội; Xây dựng môi trường văn hoá mới ở nước ta theo chuẩn mưục của cái đúng, cái tốt và cái đẹp.
Publisher: Nhà xuất bản Hồng Đức
Issue Date: 2021
Type: Sách
Extent: 268 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Công ty cổ phần Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam (VINABOOKJSC)
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịchItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.