Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/77060
Title: Tóm tắt niên biểu lịch sử Việt Nam
Authors: Hà Văn Thư
Keywords: Niên biểu lịch sử
Lịch sử Việt Nam
Danh nhân lịch sử
Anh hùng dân tộc
Việt Nam
Văn hóa, thể thao, du lịch
959.7 T429t
Abstract: Cuốn "Tóm tắt niên biểu lịch sử Việt Nam" ghi chép toàn bộ hệ thống lịch sử Việt Nam từ thời Hồng Bàng đến Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày nay một cách ngắn gọn, dễ hiểu, dễ tra cứu. Ngoài ra, cuốn sách còn giới thiệu một số danh nhân, anh hùng dân tộc và nhân vật lịch sử nổi tiếng để minh họa.
Publisher: Nhà xuất bản Hà Nội
Issue Date: 2022
Type: Sách
Extent: 283 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Công ty cổ phần Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • VV00049860_Tom tat nien bieu lich su Viet Nam_2022.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,54 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.