Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/77061
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorNguyễn Trọng Hoài, Nguyễn Hoài Bảo-
dc.date.issued2010-12-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/77061-
dc.description.abstractBài viết trình bày về bối cảnh lạm phát Việt Nam, Luật Taylor, Phân tích biến động lãi suất của Việt Nam bằng luật Taylor, khả năng ứng dụng luật Taylor cho chính sách tiền tệ của. Việt Nam và gợi ý chính sách và hạn chế nghiên cứu-
dc.format.extent6 tr, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí điện tử Phát triển Kinh tếvi
dc.subjectChính sách tiền tệvi
dc.subjectLạm phátvi
dc.subjectLuật Taylorvi
dc.titleKhả năng của chính sách tiền tệ trong việc khắc phục lạm phát cao dài hạn: Phân tích dựa trên luật Taylor cho tình huống Việt Namvi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí điện tử Phát triển Kinh tế-
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.