Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/77063
Title: Lịch sử Việt Nam - Những dấu ấn đầu tiên
Authors: Lê Thái Dũng
Keywords: Việt Nam
Lịch sử Việt Nam
Chính sách đối ngoại
Văn hóa, thể thao, du lịch
959.7 L302s
Abstract: Cuốn sách là bản tóm tắt chi tiết những ghi chép về lịch sử qua hàng ngàn năm đấu tranh và phát triển, nêu lên những nét độc đáo, những chi tiết sinh động về những dấu ấn đậm nét của những con người, những sự kiện lịch sử, từ đó góp phần vào hoạt đông tuyên truyền với mong muốn nhân dân có thêm kiến thức về lịch sử.
Publisher: Nhà xuất bản Hà Nội
Issue Date: 2022
Type: Sách
Extent: 392 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Công ty cổ phần Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam (VINABOOK JSC)
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • VV00049869_Lich su Viet Nam Nhung dau an dau tien_2022.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 36,42 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.