Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/77063
Title: Thẩm quyền tuỳ nghi truy tố theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự Hungary
Authors: Hoàng Hải Yến
Keywords: Tùy nghi truy tố
Truy tố
Bộ luật tố tụng hình sự
Hungary
Mặc cả thú tội
Abstract: Bộ luật Tố tụng hình sự Hungary năm 2017 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2018) có nhiều điểm mói trong giai đoạn truy tố thể hiện rõ nét thẩm quyền tùy nghi truy tố của Viện công tố. Bài viết giới thiệu khái quát những quỵ định này, trong đó có những chế định đặc biệt thể hiện thẩm quyền tùy nghi truy tố như: Hòa giải trong tố tụng hình sự, tạm đình chỉ truy tố có điều kiện, đình chỉ vụ án nếu bị can hợp tác và măc cả thú tội.
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Kiểm sát số 14 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kiểm sát
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • KS.14.22.Tham quyen truy to_BLTTHS_Hungary.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,8 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.