Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/77067
Title: Khâm thiên giám Triều Nguyễn giai đoạn 1802 - 1883 nghiên cứu so sánh với Khâm thiên giám Triều Thanh (Trung Quốc)
Authors: Trương Anh Thuận
Keywords: Khâm thiên giám
Triều Nguyễn
Lịch sử Việt Nam
Triều Thanh
Văn hóa, thể thao, du lịch
959.702 Kh120t
Abstract: Cuốn sách bao gồm những nội dung chính: Cơ cấu tổ chức và chức năng của Khâm thiên giám triều Nguyễn (1802-1883); Chính sách của triều Nguyễn đối với Khâm thiên giám (1802-1883) và Nghiên cứu so sánh Khâm thiên giám triều Nguyễn (Việt Nam) với Khâm thiên giám triều Thanh (Trung Quốc).
Publisher: Nhà xuất bản Khoa học xã hội
Issue Date: 2022
Type: Sách
Extent: 259 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Công ty CP đầu tư và phát triển Trường Phương
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịchItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.