Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/77067
Title: Một số bất cập trong áp dụng căn cứ đình chỉ giải quyết vụ án dân sự và kiến nghị hoàn thiện
Authors: Trần Thăng Long, Quách Thị Mỹ Trúc
Keywords: Đình chỉ vụ án dân sự
Vụ án dân sự
Abstract: Đình chỉ giải quyết vụ án dân sự là hành vi tố tụng mà sau khi thụ lý vụ án Tòa án có thẩm quyền chấm dứt quá trình giải quyết vụ án khi phát hiện có một trong các căn cứ do pháp luật quy định. Vụ án chấm dứt và các đương sự có thể không được quyền khởi kiện lại. Bài viết phân tích những bất cập trong thực tiễn áp dụng các căn cứ đình chỉ giải quyết vụ án dân sự và đưa ra đề xuất, kiến nghị.
Issue Date: 2022
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Kiểm sát số 15 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kiểm sát
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • KS.15.22.Bat cap_dinh chi_GQVADS_kien nghi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,47 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.