Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/77070
Title: Về hành vi thao túng cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Đặng Thế Hùng
Keywords: Thao túng cổ phiếu
Cổ phiếu
Thị trường chứng khoán
Thao túng thị trường chứng khoán
Abstract: Hành vi thao túng cổ phiếu trên thị trường chứng khoán là một dạng phổ biến của hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Hành vi này được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, ngày càng phổ biến và tinh vi. Do đó, cần tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp, đặc biệt là các giải pháp mang tính pháp lý để ngăn ngừa hành vi thao túng cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay. Bài viết trình bày quy định của pháp luật về hành vi thao túng cổ phiếu trên thị trường chứng khoán; Quy định của pháp luật về việc xử lý hành vi thao túng cồ phiếu trên thị trường chứng khoán và đề ra giải pháp ngăn ngừa hành vi thao túng cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.
Issue Date: 2022
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Kiểm sát số 15 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kiểm sát
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • KS.15.22.Hanh vi thao tung co phieu_tren thi truong chung khoan VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,53 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.