Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/77187
Title: Phân tâm học và văn hóa nghệ thuật
Authors: Đỗ Lai Thúy
Keywords: Phân tâm học
Triết học
Tâm lý học
Nghệ thuật
Văn hóa
thể thao
du lịch
150.19 Ph121t
Abstract: Cuốn sách là tập hợp các công trình nghiên cứu về phân tâm học của các nhà triết học, tâm lý học như Freud, Jung,... với các nội dung chính: Vô thức và sáng tạo; Bí ẩn của những siêu mẫu; phân tâm học và văn học; Phân tâm học về lửa; Folklore nhìn từ phân tâm học,... Cung cấp hệ thống tri thức cơ bản về khoa học phân tâm, góp phần đưa phân tâm học trở lại với nghiên cứu văn học cũng như văn hóa nghệ thuật.
Publisher: Nhà xuất bản Tri thức
Issue Date: 2018
Type: Sách
Extent: 516 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: VINA Book JSC
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • VV00045470_Phan tam hoc va van hoa nghe thuat_2018.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 23,75 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.