Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/77188
Title: Bắc Kỳ tạp lục
Authors: Variétés Tonkinoises
Keywords: Lịch sử
Cẩm nang hướng dẫn
Bắc Kỳ tạp lục
Văn hóa, thể thao, giáo dục
959.703 B113k
Abstract: Cuốn sách được thiết kế như một cuốn cẩm nang hướng dẫn, giúp những người Pháp đến sinh sống và làm việc tại An Nam vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 nắm bắt và thích nghi với các tập tục, thiết chế của người An Nam. Đồng thời, giúp độc giả có cái nhìn tổng quát, bao trùm về những vấn đề quan trọng nhất trong đời sống của người dân: ngôn ngữ, giáo dục, văn học, lịch sử, tổ chức xã hội, chế độ thuế khóa, tôn giáo tín ngưỡng, cưới xin, tang lễ, hệ thực vật, v.v... trong thời kỳ ấy.
Publisher: Nhà xuất bản Hội Nhà Văn
Issue Date: 2019
Type: Sách
Extent: 522 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Công ty Văn hóa &Truyền thông Nhã Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • VV00046516_Bac ky tap luc_2019.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 26,41 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.