Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/77215
Title: Bản hướng dẫn của Viện Bảo tàng Cách mạng Việt Nam
Keywords: Bảo tàng Cách mạng Việt Nam
Du lịch Việt Nam
Văn hóa, thể thao, du lịch
342.06
Abstract: Sách giới thiệu nội dung 30 phòng trưng bày của bảo tàng Cách mạng Việt Nam với 4 phần chính: giới thiệu về đất nước, nền văn hóa, truyền thống chống ngoại xâm của ông cha; phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng từ 1930 đến 1945; cuộc kháng chiến chống Pháp; đấu tranh chống Mỹ - Diệm và xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Có sơ đồ các phòng của bảo tàng.
Issue Date: 1960
Type: Sách
Extent: 52tr.; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • VL00000071_Ban huong dan cua Vien Bao tang Cach mang Viet Nam_1960.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 14,61 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.