Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/77240
Title: Hồ Chủ tịch với một vài vấn đề văn hóa văn nghệ
Authors: Hà Huy Giáp
Keywords: Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Văn hóa, thể thao, du lịch
Văn nghệ
335.4346
Abstract: Cuốn sách trình bày một cách có hệ thống và tương đối đầy đủ về Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời giới thiệu lý tưởng nhân đạo cộng sản chủ nghĩa, chủ nghĩa yêu nước nồng nàn và đạo lí làm người của Hồ Chủ tịch.
Publisher: Nhà xuất bản Sự thật
Issue Date: 1965
Type: Sách
Extent: 100 tr.; PDF/A
Source: Bản sao lưu trữ_Thư viện Quốc hội
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Sự thật
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • VV00000502_Ho Chu tich voi mot vai van de van hoa van nghe_1965.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,81 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.