Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/77247
Title: Hiện thực cách mạng và văn học nghệ thuật
Authors: Hà Huy Giáp
Keywords: Cách mạng
Văn hóa, thể thao, du lịch
Văn học nghệ thuật
Văn học
Việt Nam
895.9224
Abstract: Cuốn sách đã nêu lên và góp phần giải quyết một số vấn đề lý luận có tính chất chỉ đạo, đặc biệt là vấn đề thể hiện chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong sáng tác văn nghệ.
Publisher: Nhà xuất bản Văn học
Issue Date: 1970
Type: Sách
Extent: 248 tr; PDF/A
Source: Bản sao lưu trữ_Thư viện Quốc hội
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Văn học
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • VV00000521_Hien thuc cach mang va van hoc nghe thuat_1970.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,04 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.