Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/77301
Title: Cải tạo và xây dựng phong hóa ở nước ta
Authors: Hà Huy Giáp
Keywords: Phong hóa
Phong tục
Nếp sống
Việt Nam
Văn hóa, thể thao, du lịch
306.09
Abstract: Nêu rõ vị trí, tác dụng và nội dung của phong hóa, đề ra phương hướng tổ chức, chỉ đạo xây dựng phong hóa cùng những biện pháp tiến hành nhằm xây dựng một nếp sống mới, thói quen mới thích hợp với hoàn cảnh nước ta.
Publisher: Nhà xuất bản Văn hóa
Issue Date: 1973
Type: Sách
Extent: 50 tr; PDF/A
Source: Bản sao lưu trữ_Thư viện Quốc hội
Coverage: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • VV00001691_Cai tao va xay dung phong hoa o nuoc ta_1973.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,76 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.