Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/77652
Title: Tổ chức không gian kiến trúc chung cư cao tầng xây xen tại khu vực nội đô lịch sử thành phố Hà Nội
Authors: Hồ Chí Quang
Issue Date: 2021-07-22
Type: Luận án, luận văn
Extent: 2 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Đại học Kiến trúc Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
 • 2._Tom_tat_Luan_an_(tieng_Viet)___Ho_Chi_Quang.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\37904
  • Size : 1,26 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3._Tom_tat_Luan_an_(English_)_Ho_Chi_Quang.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\37904
  • Size : 1,16 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4.Thong_tin_dong_gop_moi_LA_(tieng_Viet)__Ho_Chi_Quang.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\37904
  • Size : 171,9 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 5._Thong_tin_dong_gop_moi_LA_(English)__Ho_Chi_Quang.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\37904
  • Size : 129,58 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.