Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/77657
Title: Sự làm việc của mặt đường bê tông xi măng nội bảo dưỡng trong điều kiện Việt Nam
Authors: Lê Thái Bình
Issue Date: 2022-11-25
Type: Luận án, luận văn
Extent: 29 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1.Toan_van_Luan_an.LeThaiBinh.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\40998
  • Size : 9,56 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2.Tom_tat_LA.LeThaiBinh.Tieng_Viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\40998
  • Size : 1,46 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3.Tom_tat_Luan_an.LeThaiBinh.Tieng_Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\40998
  • Size : 1,25 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4.Cac_dong_gop_moi_LA.LeThaiBinh.Tieng_Viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\40998
  • Size : 202,21 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 5.Cac_dong_gop_moi_LA.LeThaiBinh.Tieng_Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\40998
  • Size : 6,41 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 6.QD_thanh_lap_HD.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\40998
  • Size : 421,95 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.