Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/77660
Title: Nghiên cứu chế tạo bê tông cường độ rất cao dùng hỗn hợp phụ gia khoáng silica fume, tro bay và các vật liệu sẵn có ở Việt Nam
Authors: Lưu Văn Sáng
Issue Date: 2021-07-06
Type: Luận án, luận văn
Extent: 208 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Trường Đại học Xây dựng
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
 • 2-_Toan_van_luan_an_Luan_An_TS__NCS_Luu_Van_Sang.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\37778
  • Size : 10,23 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3-Trich_yeu_luan_an_TS-NCS_Luu_Van_Sang.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\37778
  • Size : 3,3 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4-_Tom_tat_luan_an-Tieng_Anh-_NCS_Luu_Van_Sang.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\37778
  • Size : 875,21 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 5-Tom_tat_LATS-_Tieng_Viet-_NCS_Luu_Van_Sang.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\37778
  • Size : 1,22 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.