Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/77676
Title: Nghiên cứu tác động của dòng chảy đến tàu thủy tại khu neo đậu Vũng Tàu
Authors: Phạm Nguyên Đăng Khoa
Issue Date: 2021-05-21
Type: Luận án, luận văn
Extent: 1 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Đại học GTVT TP Hồ Chí Minh
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1.-Luan-an-Tien-si-ky-thuat-NCS-Pham-Nguyen-Dang-Khoa.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\37503
  • Size : 3,46 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3.1-Tom-tat-LATS-Pham-Nguyen-Dang-Khoa-T.Viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\37503
  • Size : 906,09 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3.2-Tom-tat-LATS-Pham-Nguyen-Dang-Khoa-T.Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\37503
  • Size : 921,87 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4.1.-Thong-tin-tom-tat-LATS-Pham-Nguyen-Dang-Khoa-T.Viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\37503
  • Size : 165,17 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4.2.-Thong-tin-tom-tat-LATS-Pham-Nguyen-Dang-Khoa-T.Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\37503
  • Size : 154,57 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.