Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/77684
Title: Biểu hiện tính bản địa trong kiến trúc đương đại Việt Nam
Authors: Trần Mạnh Cường
Issue Date: 2021-11-19
Type: Luận án, luận văn
Extent: 2 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Đại học Kiến trúc Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
 • Toan_van_Luan_an_tien_si_BHTBD-da_nen.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\38608
  • Size : 4,58 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom_tat_Luan_an_Tieng_Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\38608
  • Size : 6,98 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom_tat_Luan_an_Tieng_Viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\38608
  • Size : 7,51 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • DONG_GOP_MOI_CUA_LA_TMC_TiengAnh.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\38608
  • Size : 80,26 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • DONG_GOP_MOI_CUA_LA_TMC_TViet.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\38608
  • Size : 81,4 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • quyet_dinh_thanh_lap_hoi_dong_BV_luan_an.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\38608
  • Size : 1,24 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.